Bel: +31 (0) 30 22 70 410

Campaign Effectiveness Analysis

“Hoe effectief is onze campagne (geweest) in het versterken van de gewenste merkidentiteit.”

De invloed van een reclame- of marketingcampagne op merkidentiteit was tot voor kort niet op een zinvolle wijze te meten.

Doordat branding grotendeels onbewust plaatsvindt via een evaluatief conditioneringsproces (De Houwer, 2008), zijn klassieke meetmethodes weinig adequaat. De Campaign Effectiveness Scan maakt de werkelijke impact van een campagne zichtbaar met een pre- en post test. De test kwantificeert of – en hoe – het merk dieper is geworteld in het brein van de doelgroep.

Schaal

Medium

Doel

Evaluatie

Gebied

Advertising

campaign effectiveness analysis

Onderzoeksopzet

We analyseren samen met de opdrachtgever de op handen zijnde campagne. Doel is de associaties te ontleden die de campagne tracht te versterken, veelal reeds vastgelegd in de campagnedoelstellingen.

De Campaign Effectiveness Analysis meet deze associaties op twee of meer tijdstippen, in ieder geval voor en na de campagne. Eventueel kunnen we het onderzoek gelijktijdig uitvoeren voor concurrenten, dit om uit te sluiten dat veranderingen in merkassociatie marktbreed hebben plaatsgevonden; een potentieel nadelig effect van reclame wanneer de concurrent sterk gelijkend is (Kumar & Krishnan, 2004).

De onderzochte associaties zijn in de regel afkomstig uit de verschillende merkniveaus: producteigenschappen, doelen, identiteit en globale evaluaties.

impliciete merk associaties

 

What's next?

Het onderzoeksrapport geeft voor elke associatie de ontwikkeling weer over de campagneperiode.

Beschouw de Campaign Effectiveness Scan altijd tezamen met andere maatstaven voor effectiviteit. Dit omdat een campagne – naast associaties – eveneens effect sorteert op marketing metrics gericht op koop-intentie, top-of-mind awareness, mond-tot-mond reclame en repeat-purchase.

 

Laten we Praten

We blijven versteld staan van de diepgang en mogelijkheden die impliciet marketingonderzoek met zich meebrengt. Het is werkelijk grensverleggend.

Als u geïnteresseerd bent, lijkt het ons waardevol samen te verkennen hoe uw merk er gebruik van kan maken.

NEEM CONTACT OP

Onze diensten

Brand Analysis

"Hoe scoort ons merk op een specifieke associatie?"

Brand Tracking

"Hoe ontwikkelt ons merk zich over tijd?"

Campaign Analysis

"Hoe effectief is onze campagne geweest in het versterken van de gewenste merkidentiteit?"

Message Identifier

"Welke boodschapskenmerken versterken de gewenste merkidentiteit?"

Packaging Identifier

"Welk product- of verpakkingsdesign draagt het meest bij aan merkidentiteit, herkenbaarheid en verkoop?"

 

Brand Extension Analysis

"In hoeverre past dit nieuwe product binnen ons merk?"

Positioning Identifier

"Welke positioneringen zijn nog vrij in het brein van de doelgroep?"