Bel: +31 (0) 30 22 70 410

Positioning Identifier

“Welke positioneringen zijn kansrijk voor dit nieuwe merk?”

“Positioning is the Battle for the Mind.”
Al Ries

Een merk positioneren, betekent een relevante – én beschikbare – plek innemen in het brein van de doelgroep. Een merkpositie is niet eigendom van het merk, maar zetelt in de hersenen.

Een kansrijke positionering sluit aan bij het onderscheidend vermogen van een product en de motivatie van de consument, en is er één die nog niet is ingenomen door de concurrent. ‘Wij ook’-merken nemen zelden een sterke positie in (Carson, Jewell & Joiner, 2007).

De Positioning Identifier is erop gericht braakliggend doch vruchtbaar merkterrein te lokaliseren.

Schaal

Medium

Doel

Evaluatie

Gebied

Advertising

positioning identifier

Onderzoeksopzet

De Positioning Identifier is een relatief grootschalig onderzoek, bestaande uit twee fases. Gedurende de verkenningsfase wordt in kaart gebracht welke relevante positioneringen er mogelijk zijn. Dit door gestructureerd alle invalshoeken te onderzoeken op vier positioneringsdimensies: producteigenschappen, consumentenmotivatie, identiteit en doelgroep.

Tijdens de daaropvolgende onderzoeksfase worden impliciete marktonderzoeksmethoden ingezet om de vraag te beantwoorden die vroeger onbeantwoordbaar was: in hoeverre zijn posities werkelijk vrij? Het meet in hoeverre deze eigenschappen al zijn ingenomen door concurrenten.

positioning identifier nl

 

What's next?

De Positioning Identifier onderzoekt in hoeverre een merkpositie nog vrij is. De rapportage toont een matrix waarin de onderzochte merkdimensies staan afgezet tegenover de huidige markt. Zo ontstaat een kwantitatieve maat van de meest kansrijke positioneringen.

Uiteraard is een vrije positionering geen garantie voor succes. Daarom nodigt de Positioning Identifier vaak uit tot vervolgonderzoek naar het potentiële succes van een open positionering. Deze tests meten de associatie tussen de positie en factoren met directe invloed op koopgedrag, zoals ik-associaties, doel-associaties en globale evaluaties.

 

Laten we Praten

We blijven versteld staan van de diepgang en mogelijkheden die impliciet marketingonderzoek met zich meebrengt. Het is werkelijk grensverleggend.

Als u geïnteresseerd bent, lijkt het ons waardevol samen te verkennen hoe uw merk er gebruik van kan maken.

NEEM CONTACT OP

Onze diensten

Brand Analysis

"Hoe scoort ons merk op een specifieke associatie?"

Brand Tracking

"Hoe ontwikkelt ons merk zich over tijd?"

Campaign Analysis

"Hoe effectief is onze campagne geweest in het versterken van de gewenste merkidentiteit?"

Message Identifier

"Welke boodschapskenmerken versterken de gewenste merkidentiteit?"

Packaging Identifier

"Welk product- of verpakkingsdesign draagt het meest bij aan merkidentiteit, herkenbaarheid en verkoop?"

 

Brand Extension Analysis

"In hoeverre past dit nieuwe product binnen ons merk?"

Positioning Identifier

"Welke positioneringen zijn nog vrij in het brein van de doelgroep?"