Bel: +31 (0) 30 22 70 410

Brand Analysis

“Hoe scoort mijn merk op associatie X (ten opzichte van concurrenten)?”

Hoe wint een merk de strijd om het brein van de klant? Apple is creatief en innovatief. Amstel is gezellig en mannelijk. Dove is meelevend en zorgzaam. Maar hoe robuust zijn die identiteiten eigenlijk vergeleken met hun nabije concurrenten – respectievelijk Samsung, Bavaria en Nivea?

De Brand Analysis verschaft een hard wetenschappelijk antwoord op de vraag die elke brand-manager bezighoudt: “hoe ziet de klant ons merk echt?”

Schaal

Medium

Doel

Evaluatie

Gebied

Branding

brand analysis

Onderzoeksopzet

Doel van de Brand Analysis is te meten hoe uw merk gegrift staat in het brein van de doelgroep, eventueel in vergelijking met één of meerdere concurrenten. De essentiële eerste stap is vooraf de juiste associaties vast te stellen middels een intensieve merkbriefing met de opdrachtgever, soms aangevuld met verkennend marktonderzoek in de vorm van een vrije associatietest en gestructureerde interviews.

Relevante associaties zijn te vinden in vier merkniveaus: producteigenschappen, doelen, identiteit en de globale evaluatie. Met name de laatste drie sturen gedrag verrassend genoeg onbewust en laten zich lastig vangen met traditioneel onderzoek (Dijksterhuis & Aarts, 2010; Maison, Greenwald & Bruin, 2004).

impliciete merk associaties

 

What's next?

Het onderzoeksrapport weergeeft hoe uw merk scoort per associatie, eventueel in vergelijking met concurrerende merken.

Dit dient op de eerste plaats een evaluatief doel: is de beoogde merkidentiteit ook de ware merkidentiteit? U krijgt inzicht in uw merk-DNA.

Tegelijkertijd verschaft het een zinvolle schets van uw concurrentieveld. U ziet op welke associaties uw merk sterker, zwakker of hetzelfde scoort dan andere marktspelers.

Dit biedt concrete aanknopingspunten om:

  • ofwel in te spelen op de merkassociaties die u nu het meest onderscheiden.
  • ofwel uw marketingcommunicatie bij te sturen om achterblijvende associaties te versterken.
 

Laten we Praten

We blijven versteld staan van de diepgang en mogelijkheden die impliciet marketingonderzoek met zich meebrengt. Het is werkelijk grensverleggend.

Als u geïnteresseerd bent, lijkt het ons waardevol samen te verkennen hoe uw merk er gebruik van kan maken.

NEEM CONTACT OP

Onze diensten

Brand Analysis

"Hoe scoort ons merk op een specifieke associatie?"

Brand Tracking

"Hoe ontwikkelt ons merk zich over tijd?"

Campaign Analysis

"Hoe effectief is onze campagne geweest in het versterken van de gewenste merkidentiteit?"

Message Identifier

"Welke boodschapskenmerken versterken de gewenste merkidentiteit?"

Packaging Identifier

"Welk product- of verpakkingsdesign draagt het meest bij aan merkidentiteit, herkenbaarheid en verkoop?"

 

Brand Extension Analysis

"In hoeverre past dit nieuwe product binnen ons merk?"

Positioning Identifier

"Welke positioneringen zijn nog vrij in het brein van de doelgroep?"